پایان نامه ارشد

شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

عنوان کامل پایان نامه :  شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS قسمتی از متن پایان نامه : چکیده: جزایر حرارتی شهری مناطقی از سطح Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته جغرافیا -قابلیت دسترسی یکسان مکان­های مرکزی در تمام جهات

سایت منبع   تأثیر تولید و بازاریابی خرما در برقراری ارتباط شهر و روستا قسمتی از متن پایان نامه : ماخذ: سرشماری کشاورزی 1382 بر اساس آمار جهاد کشاورزی شهرستان در سال 92، از کل زمین­های Read more…

By 92, ago