پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی اثر سیاست‌های هیئت‌ مدیره بر مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

 مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 1-4 مقدمه‏ تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله­ای علمی از Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد رشته حسابداری: بررسی تأثیر مدیریت سود بر خطای پیش‌ بینی سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس

 مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : 2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در حسابداری نشان می‌دهد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی نقش رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تأثیر رویکردهای مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قسمتی از متن پایان نامه : جامعه و نمونه دادها در این پژوهش، حجم نمونه برابر تعداد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-نقش عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به منظور تدوین داده مفهومی

عنوان کامل پایان نامه :  تأثیر عوامل ژئومورفولوژیک بر توسعه­ فیزیکی شهر اراک به مقصود تدوین مدل داده مفهومی قسمتی از متن پایان نامه : لی و همکاران Lee, et al., 2004)) در پژوهشی با Read more…

By 92, ago